Tyle wynosi temperatura ludzkiego ciała. Oczywista, standardowa i zdrowa dla wszystkich. Tak oczywista jak to, że jesteśmy różnymi ludźmi. Tak powszechna, jak prawo do poszanowania naszej ludzkiej godności. W Poznaniu jesteśmy różnorodni. Łączy nas 36,6.
Szanujmy się nawzajem!
W POZNANIU KAŻDY CZŁOWIEK JEST TAK SAMO WAŻNY,
TAK JAK KAŻDY CZŁOWIEK MA 36.6. JEDNOCZY NAS WIĘCEJ,
NIŻ WIDAĆ NA PIERWSZY RZUT OKA. NIE PATRZMY
NA SIEBIE PRZEZ PRYZMAT UPRZEDZEŃ.

Zacznijmy od dziś!

w sytuacji gdy jest to niezbędne, a zdarzenie jest nagłe

112

reaguj


Powiadom służby interwencyjne.

spotykasz się z przejawem dyskryminacji?

800 676 676

infolinia obywatelska


Masz prawo nie zgadzać się na dyskryminację.
Każda reakcja jest lepsza niż jej brak

Punkt Przyjęć Interesantów Rzecznika Praw Obywatelskich w Poznaniu


Dni przyjęć:
10 stycznia, 14 marca, 9 maja, 11 lipca, 12 września, 14 listopada

Do Rzecznika Praw Obywatelskich może się zgłosić każdy, kto uważa, że:
  • państwo naruszyło jego prawa
  • jest nierówno traktowany przez innych np. z powodu wieku lub płci

Możesz się zgłosić jeśli jesteś osobą pozbawioną wolnośi, aby poskarżyć się na poniżające traktowanie, na przykład w domu pomocy społecznej albo szpitalu psychiatrycznym.


Art. 257 KK

Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Art. 119 KK

Kto stosuje przemoc lub groźbę bezprawną wobec grupy osób lub poszczególnej osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub z powodu jej bezwyznaniowości, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.